Báo Giá Dịch Vụ Thuê Xe Du Lịch Tour Nội Địa Tại Vietour 2018

thuê-xe-du-lịch

Bảng báo giá chi tiết dịch vụ thuê xe du lịch tại Vietour năm 2018 cho quý khách tham khảo. Đảm bảo quý khách sẽ hài lòng về giá cả và chất lượng dịch vụ.

BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TOUR NỘI ĐỊA 2018       

Đơn Vị Tính x1000

GIÁ THUÊ XE DU LỊCH ĐẦU TUẦN       

STT HÀNH TRÌNH SỐ NGÀY 16 Chỗ 29 Chỗ 35 Chỗ 45 Chỗ Giá thuê xe du lịch áp dụng cho
1 Đón tiễn sân bay nội thành           600           800            950          1,200   Cả năm
2 Tản Đà Resort  1      1,400        1,700         2,300          2,800   Tháng 2,3,6,7,8 dương 
3 Vresort Hòa Bình  1      1,400        1,700         2,300          2,800   Tháng 2,3,6,7,8 dương 
4 Vresort Hòa Bình  2      2,200        2,500         3,000          3,800   Tháng 2,3,6,7,8 dương 
5 Chùa Hương 1 1,500   1,800    2,500     3,000   Tháng 1,2,3 âm lịch

6

Khoang Xanh

1

1,400  

1,700  

 2,300  

2,800  

Tháng 2,3,6,7,8 dương

7 Bái Đính – Tràng An 1      1,800        2,500         3,200          4,000   Tháng 1,2,3 âm lịch
8 Yên Tử 1      1,800        2,500         3,200          4,000   Tháng 1,2,3 âm lịch
9 Hạ Long – Tuần Châu lái xe ở lại phục vụ 2      3,000        4,000         5,500          7,500   Tháng 6,7,8 dương
10 Hạ Long – Tuần Châu  lái xe ở lại phục vụ 3      4,000        4,500         6,000          8,000   Tháng 6,7,8 dương
11 Đồ Sơn 2 ngày 2      3,000        4,000         5,500          7,500   Tháng 6,7,8 dương

12

Đồ Sơn 3 ngày

3

4,000  

4,500  

6,000  

8,000  

Tháng 6,7,8 dương

13     Cát Bà 3 ngày (đón tiễn Cảng Bến Bính)        3,500        4,500         5,500          6,000   Tháng 6,7,8 dương
Đi Cát Bà 3 ngày (đón tiễn Cảng Đình Vũ)        3,700        5,000         6,000          7,500   Tháng 6,7,8 dương
Cát Bà 3 ngày (đón tiễn Cảng Tuần Châu)        3,700        5,000         6,000          7,500   Tháng 6,7,8 dương
14 Sapa 2 ngày 2      5,500        7,000         7,500          8,500   Tháng 1,2,3 âm lịch

15

Sapa 3 ngày

3

6,000  

7,500  

8,000  

9,500  

Tháng 1,2,3 âm lịch

16 Đưa đón Cảng Cái Rồng        4,500        5,000         7,000          9,000   Tháng 6,7,8 dương
17 Sầm Sơn 2 ngày xe ở lại phục vụ 2      3,000        4,000         5,500          7,500   Tháng 6,7,8 dương
18   Đi Sầm Sơn 3 ngày xe ở lại phục vụ 3      4,000        4,500         6,000          8,000   Tháng 6,7,8 dương
Sầm Sơn Đưa – Đón  ( Cả đưa và đón )        3,500        4,000         5,000          7,000   Tháng 6,7,8 dương

19

Hoàng Hóa 2 ngày xe ở lại phục vụ

2

3,000  

4,000  

5,500  

7,500  

Tháng 6,7,8 dương

20   Đi Hoàng Hóa 3 ngày xe ở lại phục vụ 3      4,000        4,500         6,000          8,000   Tháng 6,7,8 dương
Hoằng Hóa Đưa – Đón  ( Cả đưa và đón )        3,500        4,000         5,000          7,000   Tháng 6,7,8 dương
21 Hải Tiến 2 ngày xe ở lại phục vụ 2      3,000        4,000         5,500          7,500   Tháng 6,7,8 dương

22 

Đi Hải Tiến 3 ngày xe ở lại phục vụ

3

4,000  

4,500  

6,000  

8,000  

Tháng 6,7,8 dương

  Hải Tiến Đưa – Đón  ( Cả đưa và đón )        3,500        4,000         5,000          7,000   Tháng 6,7,8 dương
23 Hải Hòa 2 ngày xe ở lại phục vụ 2      4,000        4,500         6,000          8,500   Tháng 6,7,8 dương
24   Đi Hải Hòa 3 ngày xe ở lại phục vụ 3      4,500        5,000         6,500          9,500   Tháng 6,7,8 dương
Hải Hòa Đưa – Đón ( Cả đưa và đón)        4,000        4,500         6,000          7,500   Tháng 6,7,8 dương
25 Cửa Lò 3 ngày  3      6,000        7,000         8,500        11,000   Tháng 6,7,8 dương

26

Cửa Lò – Quê Bác 3 ngày

3

6,500  

7,500  

9,300  

12,000  

Tháng 6,7,8 dương

27 Đi Cửa Lò 4 ngày 4 6,500   7,500   9,300   12,000   Tháng 6,7,8 dương
28   Cửa Lò – Quê Bác 4 ngày 4      7,000        8,000       10,000        13,000   Tháng 6,7,8 dương
Cửa Lò Đưa – Đón ( cả đưa và đón)        6,000        7,000         8,000        10,000   Tháng 6,7,8 dương
29 Ao Vua – Khoang Xanh 1 ngày 4      1,600        1,900         2,500          3,000   Tháng 2,3,6,7,8 dương
30 Quảng Bình – Động Thiên Đường Mộ bác Giáp 4      8,000      10,000       13,000        16,000   Tháng 6,7,8 dương
31 Thiên Cầm – Ngã 3 Đồng Lộc lái xe ở lại phục vụ 4      7,500        9,000       10,500        14,000   Tháng 6,7,8 dương

GIÁ THUÊ XE DU LỊCH CUỐI TUẦN       

STT HÀNH TRÌNH SỐ NGÀY 16 Chỗ 29 Chỗ 35 Chỗ 45 Chỗ Giá thuê xe du lịch áp dụng cho
1 Đón tiễn sân bay nội thành            600            800            950         1,200   Cả năm
2 Tản Đà Resort  1       1,700         2,000         2,700         3,500   Tháng 2,3,6,7,8 dương 
3 Vresort Hòa Bình  1       1,700         2,000         2,700         3,500   Tháng 2,3,6,7,8 dương 
4 Vresort Hòa Bình  2       2,400         3,200         3,700         4,500   Tháng 2,3,6,7,8 dương 
5 Chùa Hương 1       2,000         2,500         3,500         4,500   Tháng 1,2,3 âm lịch

6

Khoang Xanh

1

  1,700  

2,000  

2,700  

3,500  

Tháng 2,3,6,7,8 dương

7 Bái Đính – Tràng An 1       2,500         3,500         4,500         5,500   Tháng 1,2,3 âm lịch
8 Yên Tử 1       2,500         3,500         4,500         5,500   Tháng 1,2,3 âm lịch
9 Hạ Long – Tuần Châu lái xe ở lại phục vụ 2       4,000         5,000         6,500         8,500   Tháng 6,7,8 dương
10 Hạ Long – Tuần Châu  lái xe ở lại phục vụ 3       4,500         5,700         7,000       10,000   Tháng 6,7,8 dương

11

Đồ Sơn 2 ngày

2

 4,000  

5,000  

6,500  

8,500  

Tháng 6,7,8 dương

12 Đồ Sơn 3 ngày 3       4,500         5,700         7,000       10,000   Tháng 6,7,8 dương
13   Cát Bà 3 ngày (đón tiễn Cảng Bến Bính)         4,000         5,500         7,000         8,000   Tháng 6,7,8 dương
Đi Cát Bà 3 ngày (đón tiễn Cảng Đình Vũ)         4,400         6,000         7,500         9,000   Tháng 6,7,8 dương
Cát Bà 3 ngày (đón tiễn Cảng Tuần Châu)         4,400         6,000         7,500         9,000   Tháng 6,7,8 dương
14 Sapa 2 ngày 2       6,500         8,000         9,000       11,000   Tháng 1,2,3 âm lịch

15

Sapa 3 ngày

3

7,000  

8,500  

10,000  

13,000  

Tháng 1,2,3 âm lịch

16 Đưa đón Cảng Cái Rồng         5,000         6,000         8,000       10,000   Tháng 6,7,8 dương
17 Sầm Sơn 2 ngày xe ở lại phục vụ 2       4,000         5,000         6,500         8,500   Tháng 6,7,8 dương
18  Đi Sầm Sơn 3 ngày xe ở lại phục vụ 3       4,500         5,700         7,000       10,000   Tháng 6,7,8 dương
Sầm Sơn Đưa – Đón  ( Cả đưa và đón )         4,000         5,000         6,500         8,000   Tháng 6,7,8 dương

19

Hoàng Hóa 2 ngày xe ở lại phục vụ

2

 4,000  

5,000  

6,500  

8,500  

Tháng 6,7,8 dương

20  Đi Hoàng Hóa 3 ngày xe ở lại phục vụ 3       4,500         5,700         7,000       10,000   Tháng 6,7,8 dương
Hoằng Hóa Đưa – Đón  ( Cả đưa và đón )         4,000         5,000         6,500         8,000   Tháng 6,7,8 dương
21 Hải Tiến 2 ngày xe ở lại phục vụ 2       4,000         5,000         6,500         8,500   Tháng 6,7,8 dương
22  Đi Hải Tiến 3 ngày xe ở lại phục vụ 3       4,500         5,700         7,000       10,000   Tháng 6,7,8 dương
Hải Tiến Đưa – Đón  ( Cả đưa và đón )         4,000         5,000         6,500         8,000   Tháng 6,7,8 dương

23

Hải Hòa 2 ngày xe ở lại phục vụ

2

4,500  

5,700  

7,000  

9,000  

Tháng 6,7,8 dương

24  Đi Hải Hòa 3 ngày xe ở lại phục vụ 3       5,000         6,500         8,000       11,000   Tháng 6,7,8 dương
Hải Hòa Đưa – Đón ( Cả đưa và đón)         4,500         5,000         6,500         8,500   Tháng 6,7,8 dương
25 Cửa Lò 3 ngày  3       6,500         8,000         9,500       13,000   Tháng 6,7,8 dương
26 Cửa Lò – Quê Bác 3 ngày 3       7,000         8,500       10,500       14,000   Tháng 6,7,8 dương

27

Đi Cửa Lò 4 ngày

4

7,000  

8,500  

10,700  

14,000  

Tháng 6,7,8 dương

28  Cửa Lò – Quê Bác 4 ngày 4       7,500         9,000       11,500       15,000   Tháng 6,7,8 dương
Cửa Lò Đưa – Đón ( cả đưa và đón)         6,000         8,000         9,000       12,000   Tháng 6,7,8 dương
29 Ao Vua – Khoang Xanh 1 ngày 4       1,900         2,200         3,000         3,800   Tháng 2,3,6,7,8 dương
30 Quảng Bình – Động Thiên Đường Mộ bác Giáp 4     10,000       12,000       15,000       18,000   Tháng 6,7,8 dương
31 Thiên Cầm – Ngã 3 Đồng Lộc lái xe ở lại phục vụ 4       9,000       10,500       12,000       16,000   Tháng 6,7,8 dương