Thuê ô tô nội địa

Vietour nhận book các loại xe ô tô ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Thủ tục đơn giản: Quý khách chỉ cần cung cấp tên khách, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email, loại xe, thời gian sử dụng …

 

Thuê ô tô quốc tế

Vietour nhận book các loại xe ô tô ở tất cả các nước trên thế giới. Thủ tục đơn giản: Quý khách chỉ cần cung cấp tên khách, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email, loại xe, thời gian sử dụng …

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để có được sự tư vấn tốt nhất cho hành trình của Quý khách

CÔNG TY CỔ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIETOUR 

Địa chỉ: A30-TT2 KDT Văn Quán Hà Đông Hà Nội
Điện thoại: +84 (0)962906088
Email: nhanvietour@gmail.com

BẢNG GIÁ XE TOUR NỘI ĐỊA 2020
ĐVT: 1000
STT HÀNH TRÌNH SỐ NGÀY GIÁ ĐẦU TUẦN GIÁ CUỐI TUẦN Ghi chú
16C 29C 35C 45C 16C 29C 35C 45C
1 Đón tiễn sân bay nội thành          600               800            950              1,200               600            800            950         1,200   Giá cả năm
2 Tản Đà Resort  1     1,400            1,700         2,300              2,800            1,700         2,000         2,700         3,500   Giá áp dụng tháng 2,3,6,7,8 dương lịch
3 Vresort Hòa Bình  1     1,400            1,700         2,300              2,800            1,700         2,000         2,700         3,500   Giá áp dụng tháng 2,3,6,7,8 dương lịch
4 Vresort Hòa Bình  2     2,200            2,500         3,000              3,800            2,400         3,200         3,700         4,500   Giá áp dụng tháng 2,3,6,7,8 dương lịch
5 Chùa Hương 1     1,500            1,800         2,500              3,000            2,000         2,500         3,500         4,500   Giá áp dụng tháng 1,2,3 âm lịch
6 Khoang Xanh 1     1,400            1,700         2,300              2,800            1,700         2,000         2,700         3,500   Giá áp dụng tháng 2,3,6,7,8 dương lịch
7 Bái Đính - Tràng An 1     1,800            2,500         3,200              4,000            2,500         3,500         4,500         5,500   Giá áp dụng tháng 1,2,3 âm lịch
8 Yên Tử 1     1,800            2,500         3,200              4,000            2,500         3,500         4,500         5,500   Giá áp dụng tháng 1,2,3 âm lịch
9 Hạ Long - Tuần Châu lái xe ở lại phục vụ 2     3,000            4,000         5,500              7,500            4,000         5,000         6,500         8,500   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
10 Hạ Long - Tuần Châu  lái xe ở lại phục vụ 3     4,000            4,500         6,000              8,000            4,500         5,700         7,000       10,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
11 Đồ Sơn 2 ngày 2     3,000            4,000         5,500              7,500            4,000         5,000         6,500         8,500   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
12 Đồ Sơn 3 ngày 3     4,000            4,500         6,000              8,000            4,500         5,700         7,000       10,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
13 Cát Bà 3 ngày (đón tiễn Cảng Bến Bính)       3,500            4,500         5,500              6,000            4,000         5,500         7,000         8,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
  Cát Bà 3 ngày (đón tiễn Cảng Đình Vũ)       3,700            5,000         6,000              7,500            4,400         6,000         7,500         9,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
  Cát Bà 3 ngày (đón tiễn Cảng Tuần Châu)       3,700            5,000         6,000              7,500            4,400         6,000         7,500         9,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
14 Sapa 2 ngày 2     5,500            7,000         7,500              8,500            6,500         8,000         9,000       11,000   Giá áp dụng tháng 1,2,3 âm lịch
15 Sapa 3 ngày 3     6,000            7,500         8,000              9,500            7,000         8,500       10,000       13,000   Giá áp dụng tháng 1,2,3 âm lịch
16 Đưa đón Cảng Cái Rồng       4,500            5,000         7,000              9,000            5,000         6,000         8,000       10,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
17 Sầm Sơn 2 ngày xe ở lại phục vụ 2     3,000            4,000         5,500              7,500            4,000         5,000         6,500         8,500   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
18 Sầm Sơn 3 ngày xe ở lại phục vụ 3     4,000            4,500         6,000              8,000            4,500         5,700         7,000       10,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
  Sầm Sơn Đưa - Đón  ( Cả đưa và đón )       3,500            4,000         5,000              7,000            4,000         5,000         6,500         8,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
19 Hoàng Hóa 2 ngày xe ở lại phục vụ 2     3,000            4,000         5,500              7,500            4,000         5,000         6,500         8,500   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
20 Hoàng Hóa 3 ngàyxe ở lại phục vụ 3     4,000            4,500         6,000              8,000            4,500         5,700         7,000       10,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
  Hoằng Hóa Đưa - Đón  ( Cả đưa và đón )       3,500            4,000         5,000              7,000            4,000         5,000         6,500         8,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
21 Hải Tiến 2 ngày xe ở lại phục vụ 2     3,000            4,000         5,500              7,500            4,000         5,000         6,500         8,500   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
22 Hải Tiến 3 ngày xe ở lại phục vụ 3     4,000            4,500         6,000              8,000            4,500         5,700         7,000       10,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
  Hải Tiến Đưa - Đón  ( Cả đưa và đón )       3,500            4,000         5,000              7,000            4,000         5,000         6,500         8,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
23 Hải Hòa 2 ngày xe ở lại phục vụ 2     4,000            4,500         6,000              8,500            4,500         5,700         7,000         9,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
24 Hải Hòa 3 ngày xe ở lại phục vụ 3     4,500            5,000         6,500              9,500            5,000         6,500         8,000       11,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
  Hải Hòa Đưa - Đón ( Cả đưa và đón)       4,000            4,500         6,000              7,500            4,500         5,000         6,500         8,500   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
25 Cửa Lò 3 ngày  3     6,000            7,000         8,500            11,000            6,500         8,000         9,500       13,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
26 Cửa Lò - Quê Bác 3 ngày 3     6,500            7,500         9,300            12,000            7,000         8,500       10,500       14,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
27 Cửa Lò 4 ngày 4     6,500            7,500         9,300            12,000            7,000         8,500       10,700       14,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
28 Cửa Lò - Quê Bác 4 ngày 4     7,000            8,000       10,000            13,000            7,500         9,000       11,500       15,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
  Cửa Lò Đưa - Đón ( cả đưa và đón)       6,000            7,000         8,000            10,000            6,000         8,000         9,000       12,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
29 Ao Vua - Khoang Xanh 1 ngày 4     1,600            1,900         2,500              3,000            1,900         2,200         3,000         3,800   Giá áp dụng tháng 2,3,6,7,8 dương lịch
30 Quảng Bình - Động Thiên Đường Mộ bác Giáp 4     8,000          10,000       13,000            16,000          10,000       12,000       15,000       18,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch
31 Thiên Cầm - Ngã 3 Đồng Lộc lái xe ở lại phục vụ 4     7,500            9,000       10,500            14,000            9,000       10,500       12,000       16,000   Giá áp dụng tháng 6,7,8 dương lịch

Note: 

* Báo giá trên đã bao gồm cầu đường bến bãi, lương lái xe

* Báo giá trên chưa bao gồm chi phí lái xe ăn ngủ tự túc các đoàn ở lại phục vụ ( Nếu có: 500.000đ/ngày đêm)

* Ngoài các tháng ghi chú bên cạnh thì GIÁ ĐẦU TUẦN sẽ được áp dụng là GIÁ CẢ NĂM

* Lưu ý các lịch một chiều: hôm tiễn khách kết thúc trước 12h và hôm đón khách sau 13h

* Báo giá trên áp dụng từ 01/01/2019 - 31/12/2020

* Báo giá trên áp là báo giá đảm bảo cơ bản để xây dựng chương trình tour và trên thực tế từng chương trình giá có thể thấp hơn theo tình hình thực tế

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VIETOUR
VP giao dịch: Nhà A30 - TT2 Khu đô thị Văn Quán -Hà Đông -Hà Nội
Điện thoại: 096 2906088- 0936 237 786
Email: nhan@dulichvietour.com - nhanvietour@gmail.com
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN

Đăng ký để nhận khuyến mại độc quyền, giao dịch, phiếu giảm giá, tin tức từ chúng tôi và hơn thế nữa!

© 2018 http://dulichvietour.com. All rights reserved.